חיפוש
Plastic Jerrycans
Stackable series


Liters 60L 30L Type R 30L 25L Type B 25L
US/UK Gallons 15.9G/13.2G

7.9G/6.6G

7.9G/6.6

6.6G/5.5G

6.6G/5.5G

Liters 20L Type B

18L Type B


18L Type S

11L Type W

US/UK Gallons 5.3G/4.4G

4.8G/4G


4.8G/4G


Non-Stackable series


Liters

10L agrogan

10L agrolux


5L

US/UK Gallons

2.6G/2.2G

2.6G/2.2G


1.3G/1.1G

Coex series stackable
Liters 20L Type B


US/UK Gallons 5.3G/4.4G


Coex series non stackable


Liters
10L agrogan 5L
US/UK Gallons
2.6G/2.2G 1.3G/1.1G


פחמס אריזות בע"מ