חיפוש
טופס פניה להזמנת מוצר


סוג פניה : טופס התאמת אריזה למוצר
* שדות חובה
* שם הפונה
* שם החברה
תחום פעילות
כתובת אתר אינטרנט
* כתובת
* מדינה
* מספר טלפון
פקס'
* כתובת דוא"ל
פוטנציאל מסחרי כללי
צריכה שנתית חזויה:
גודל הזמנה אופייני:

אנא מלא את הפרטים הבאים בקשר לטובין המיועדים לאריזה
שם חומר מדויק או מספר CAS שלו:
מצב החומר בזמן שינוע
מוצק נוזל
משקל סגולי (או צפיפות נפחית למוצקים):
מספר UN של המוצר במשלוח:
קבוצת אריזה:
I II III
הרכב כימי (נא לצרף MSDS):
נפח אריזה מועדף:
חומר אריזה מועדף:
מתכת פלסטיק פייבר
משולב
צורך בהתאמה לתקן אריזת מזון
כן לא
אופן שימוש טיפוסי באריזות
תנאי אחסנה:
הערמה:
מישטוח:
התאמות ותוספות מיוחדות:
הערות:
מספר זיהוי הזמנה
  
עותק יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלך


תעשיות פחמס בע"מ