חיפוש
נקודות ציון בתולדות פחמס
1935  נוסד כמפעל לייצור לולים
1955הוסב למפעל לייצור חביות מתכת
1972כניסה לתחום ניפוח פלסטיק
1980כניסה לתחום ייצור חביות פייבר לאיחסון אבקות כימיכלים
1984חנוכת קו ייצור אוטומאטי חדש (פחמס ב') לחביות 220 ליטר
1998תחילת זיכיון ל 8 שנים עם ממשלת קובה בשידרוג ותיפעול מפעל משותף  
2002קבלת זיכיון ממאוזר לייצור חביות 220 ליטר (אל-רינג) 
2005חנוכת קו ייצור לג'ריקנים עם חסם בטכנולוגיה מוגנת פטנט ייחודית 
2007תחילת ייצור קוביות 1000 ליטר IBC - היצרן הבלעדי במזה"ת
2011
פעילות פחמס נרכשה מהקיבוץ והוקמה פחמס אריזות – חברת בת של גרייףפחמס אריזות בע"מ