חיפוש
קישורים
טבלת המרת נפחים
  • גאלון אמריקאי שקול בדיוק ל 3.785411784  ליטר שהם קרוב ל 0.13368 קוב/רגל
  • גאלון בריטי מוגדר כשקול ל 4.54609 ליטר. הגדרה זו תקפה למדינות חבר העמים הבריטי ואירלנד

הערה

היחידה הנקראת 'חבית נפט', כפי שמתייחסים אליה בבורסות הנפט בעולם, מתייחסת ל 42 גאלון אמריקאי (34.972 גאלון בריטי) או 158.987 ליטר.

 

טבלת המרה
ליטר גאלון אמריקאי גאלון בריטי
1
0.26417 0.21997
3.785412 1
0.83267
4.546090 1.2009 1
נפחים אופיניים של מוצרי פחמס
ליטר גאלון אמריקאי גאלון בריטי הערות
220 58.12 48.39
216 57.06 47.51
210 55.48 46.19
204 53.89 44.87
200 52.83 43.99
158.99 42.00 34.97 חבית נפט סטנדרטית
147 38.83 32.34
120 31.70 26.40
105 27.74 23.10
80 21.13 17.60
60 15.85 13.20
30 7.93 6.60
25 6.60 5.50
20 5.28 4.40

מיכל 20 ליטר משווק בארה"ב כמיכל 5 גאלון אמריקאי וממולא ב 18.93 ליטר.

18 4.76 3.96
11 2.91 2.42
10 2.64 2.20

מיכל 10 ליטר משווק בארה"ב כמיכל 3 גאלון אמריקאי.

5 1.32 1.10

מיכל 10 ליטר משווק בארה"ב כמיכל 1.5 גאלון אמריקאי.פחמס אריזות בע"מ