חיפוש
הורדות
אישור ת"י 5113

אישור למערכת איכות  ISO 9001

אישור UN

ISPM 15 שימוש בעץ מחוטא

 התייחסות לדרישות REACH

אישור תו הזהב

עוסק מורשה פחמס אריזות

אישור ניהול ספרים

אישור ניכוי מס


תעודת התאגדותפחמס אריזות בע"מ