קבצים

http://www.pachmas.com/media/sal/downloads/4/f25_אישור ניכוי מס במקור.pdf