קבצים

http://www.pachmas.com/media/sal/downloads/3/f25_אישור ניהול ספרים מעודכן.pdf